FZB Nederland BV.De expertise van FZB Nederland BV® is ontstaan vanuit onze ervaringen in de zorg- en veiligheidssector. Door de combinatie van beiden is een specifieke functie ontwikkeld : de Fysieke Zorg Begeleider.
Deze FZB – diensten worden door ons reeds vanaf 1997 geleverd in de gehele zorgsector, zoals onder andere aan instellingen voor GGZ en VG.

De zwaarte en de complexiteit van de zorgtaken nemen toe. Agressie in de zorg blijft helaas vaak voorkomen.
De behoefte aan een veilige werkomgeving, de verlichting van fysiek zware werkzaamheden en beperking van agressie vormen dan ook centrale doelstellingen binnen de zorginstellingen.
Daardoor kan de geboden zorg vaak niet optimaal worden verleend. Uiteindelijk is dit ook nadelig voor de ontwikkeling van een bewoner / cliënt.

De inzet van een Fysieke Zorg Begeleider, die zich juist specifiek richt op de veiligheid van de verpleegkundige / verzorgers en de cliënt, is een belangrijke factor bij het voorkomen van :
• Stagnatie van zorg- en behandelprocessen ;
• Te zware fysieke belasting van de verzorgers ;
• Agressie en een gevoel van onveiligheid.

Door de inschakeling van een fzb'er wordt de leemte tussen zorg en veiligheid op een betrouwbare wijze gevuld. Een overzicht van de taken die aan onze fzb'ers kunnen worden toevertrouwd zijn o.a. :
• Het fixeren en separeren van cliënten bij escalatie (CFB, OMA, DDG) ;
• Fysieke en verbale agressiehantering(weerbaarheid) ;
• ADL werkzaamheden zoals o.a. lichamelijke verzorging (wassen, aankleden, eten) ;
• DAC-, sport – en recreatiebegeleiding van cliënten ;
• Ambulante ondersteuning en vervoerbegeleiding.

De taak van een Fysieke Zorg Begeleider wordt samen met de zorgplanconsulent ingevuld. Wij leveren de ondersteuning bij de uitvoering van het zorg- en behandelplan, maar vanzelfsprekend te allen tijde onder blijvende regie van verpleegkundigen/verzorgers.
Founding Year
Employees
16
Annual Revenue
-

Technologies:

Outlook
Email Providers
Mobile Friendly
Other
Microsoft Office 365
Other
Google Maps
Other
Apache
Load Balancers