Falk Construction Management ABFalk Construction Management AB består idag av 16 anställda och ett antal underkonsulter som samarbetspartners, idag ca 10 stycken. Den gemensamma kompetensen – vårt viktigaste verktyg!

Falk CM har:

- lång erfarenhet från olika roller inom byggbranschen; beställare, entreprenör och konsult. I botten finns teoretisk examen från högskola, kompletterad av specialutbildningar. Vår samlade kompetens är vår styrka.

- en bredd inom byggprojektledning med samtliga i byggprocessen ingående delar; projekt-, projekterings-, installations- och byggledning. Därutöver kan vi erbjuda specialkompetenser som kontrollansvarig enligt PBL och sakkunnig fukt.

- erfarenhet av att driva projekt från tidiga skeden fram till överlämning mot förvaltningen, både i små som stora projekt.

- projekterfarenhet från olika typer av verksamheter, exempelvis kontor, sjukhus, bostäder, tandvård, storkök, skolor/förskolor och handel. Trots vår ringa storlek har vi en bred erfarenhet från olika typer av projekt.

- erfarenhet av alla typer av entreprenadformer där vi gärna arbetar i samverkan/partnering.

Vi är ett litet företag med stor erfarenhet och kompetens – din partner i byggbranschen!

Founding Year
2009
Employees
11
Annual Revenue
-

Technologies:

reCAPTCHA
Captcha
Wordpress.com
CMS
WordPress.org
CMS
Varnish
Load Balancers
Mobile Friendly
Other
Microsoft Office 365
Other
Google Font API
Fonts
Google Analytics
Analytics and Tracking
Bootstrap Framework
CSS and JavaScript Libraries
Apache
Load Balancers